Żurawie obrotowe

Żurawie obrotowe

Naścienne żurawie

Maksymalny zakres obrotu 180 stopni może być w razie potrzeby dopasowany do warunków w miejscu pracy. Żuraw przyścienny może być wyposażony we wciągnik ręczny, elektryczny lub pneumatyczny. Dostępne są rozwiązania dla stref zagrożonych wybuchem (ATEX). Możliwe mocowanie żurawia do ściany lub do słupa konstrukcji nośnej budynku.

Żurawie kolumnowe 270°

Uproszczona ekonomiczna konstrukcja pozwala na obrót ręczny w zakresie do 270°. Montaż do zabetonowanych w fundamencie kotew lub z pomocą płyty pośredniej bezpośrednio do posadzki spełniającej minimalne wymagania jakościowe. Żuraw kolumnowy może być wyposażony we wciągnik ręczny, elektryczny lub pneumatyczny. Dostępne są rozwiązania dla stref zagrożonych wybuchem (ATEX).

Żurawie słupowe 360°

Precyzyjne osadzenie ramienia z osią obrotu w centrum słupa pozwala na zastosowanie elektrycznego napędu obrotu. Montaż do zabetonowanych w fundamencie kotew lub z pomocą płyty pośredniej bezpośrednio do posadzki spełniającej minimalne wymagania jakościowe. Żuraw kolumnowy może być wyposażony we wciągnik ręczny, elektryczny lub pneumatyczny. Dostępne są rozwiązania dla stref zagrożonych wybuchem (ATEX).

Cięgniki bramowe – suwnice bramowe ręczne

Idealne rozwiązanie do zadań związanych z utrzymaniem ruchu lub doraźnego podnoszenia ładunków w różnych lokalizacjach. Mobilne urządzenie przeznaczone do pracy na poziomej równej powierzchni o odpowiedniej wytrzymałości.

Przewiń na górę