Umowa dostępu

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony web

Strona internetowa Columbus Mckinnon Polska Sp. z o.o., zarządzana przez Columbus Mckinnon Polska Sp. z o.o., której dane identyfikacyjne znajdują się na końcu niniejszej Informacji prawnej, jest stroną mającą za zadanie ułatwienie uzyskania informacji dotyczących działalności Firmy Columbus Mckinnon Polska Sp. z o.o. lub przedsiębiorstw jej grupy. Dostęp do strony internetowej Columbus Mckinnon Polska Sp. z o.o. uwarunkowany jest wcześniejszym przeczytaniem i akceptacją przez odwiedzających Informacji prawnej. Fakt wejścia i korzystania z niniejszej strony internetowej w charakterze odwiedzającego, rozumiany jest jako wyrażenie zgody w sposób wyraźny, pełny i bez zastrzeżeń na całą treść Informacji prawnej opublikowanej na Portalu w momencie wejścia. Treść, z którą użytkownik będzie mógł się zapoznać, jest skierowana do osób i/lub przedsiębiorstw zainteresowanych otrzymaniem informacji na temat produktóów i usług oferowanych przez Columbus Mckinnon Polska Sp. z o.o. Prośba o ofertę zostanie zrealizowana w oparciu o odpowiednie formularze, co nie będzie pociągało za sobą stosunku umownego, to znaczy oferta zostanie wystawiona na zasadzie czysto informacyjnej, a strony nie będą miały żadnych zobowiązań z samego tytułu jej wystawienia lub przyjęcia i w żadnym przypadku nie będzie on uważany za kontrakt wstępny lub obietnicę sprzedaży.

Zawartość strony internetowej Columbus Mckinnon Polska Sp. z o.o.

Columbus Mckinnon Polska Sp. z o.o. stawia do dyspozycji odwiedzającego stronę web z zawartymi w niej informacjami w tym rozumieniu, że mimo staranności, z jaką została przygotowana, może ona zawierać niedokładności i błędy. Odwiedzający bierze pod uwagę, jest świadom i akceptuje, poprzez sam fakt odwiedzenia strony, że umieszczone w niej dane i informacje mogą zawierać błędy, niedokładności i nie być zaktualizowane. Columbus Mckinnon Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, do aktualizowania zawartości strony internetowej, jej usuwania, ograniczania lub uniemożliwiania dostępu do niej, w sposób przejściowy lub ostateczny.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Cała treść niniejszej strony internetowej (obejmując, lecz nie ograniczając się do nich, teksty, wykresy, logotypy, ikony przycisków, bazy danych, obrazy, pliki tekstowe, dźwiękowe, video oraz oprogramowanie) jest własnością Columbus Mckinnon Polska Sp. z o.o., spółek Grupy Columbus Mckinnon, ich współpracowników lub dostawców tej treści i jest chroniona przez normy krajowe i międzynarodowe w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej. Dostęp do informacji i zawartości niniejszej strony internetowej nie pociąga za sobą żadnego zrzeczenia się, przekazania, licencji ani cesji całkowitej czy częściowej jakiegokolwiek prawa wynikającego z własności intelektualnej lub przemysłowej.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa została przygotowana w dobrej wierze przez Columbus Mckinnon Polska Sp. z o.o. w oparciu o informacje pochodzące ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, uzyskane w sposób legalny i przedstawiana jest Odwiedzającym w stanie aktualnym, mogąc zawierać niedokładności lub błędy. Columbus Mckinnon Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za straty i szkody jakiejkolwiek natury, mogące wyniknąć z wykorzystania informacji, treści, oprogramowania, materiałów lub produktów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej, ani też z informacji umieszczonych lub usług świadczonych na stronach internetowych osób trzecich, dostępnych z niniejszej strony dzięki hiperłączom (linkom), które to strony podlegają własnej polityce poufności i mają swoje informacje prawne.

Columbus Mckinnon Polska Sp. z o.o. 62-064 Plewiska, ul. Owsiana 14 wpisana Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem 0000213299 NIP: 783-158-66-44 Regon 634563880 Wysokość kapitału spółki: 150.000,00 zł

Przewiń na górę